ARCHIZA®, spol. s.r.o. poskytuje projekčnú činnosť v stavebníctve:

- svetlotechnické posudky
- svetlotechnické objemové štúdie


Práca so skúsenosťami v oblasti architektúry a svetlotechniky je zárukou pre vznik kvalitného návrhu architektonického diela s efektívnym využitím priestoru a svetla.

Aj na pozemkoch so svetelne zhoršenými podmienkami (úzke parcely, prieluky, stiesnené podmienky) je možné s citlivým prístupom vytvoriť kvalitný projekt a priaznivo využiť dané svetelné podmienky.
NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU